SUNAH NABI, SELALU WANGI

Parfum Organic
SUNAH NABI, SELALU WANGI

Dengan Parfum FM yang aman bisa selalu tampil  Wangi.

Islam, melalui sunnah dan tradisi Rasulullah saw, menganjurkan kepada umatnya agar menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun lingkungannya. Salah satu cara menjaga kebersihan diri, sebagaimana ditekankan Rasulullah, adalah menjaga aroma tubuh agar tetap tetap wangi. Hal ini untuk memastikan, seorang Muslim identik dengan kesegaran dan kewangian.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik yang berkata, ''Aku tidak pernah mencium wewangian atau Minyak wangi yang berbau lebih harum daripada keharuman Rasulullah saw.''

Selain hadis di atas, masih banyak lagi beberapa riwayat yang menggambarkan kebersihan pakaian dan badan Rasulullah saw, serta aroma wangi dari beliau. Dalam buku Hidup Saleh dengan Nilai-nilai Spiritual Islam karya Dr Muhammad Ali al-Hasyimi, disebutkan bahwa ketika Rasulullah berjabat tangan dengan seseorang, aroma sedap dari beliau akan tetap menempel pada tangan orang itu selama beberapa hari. Dan jika beliau meletakkan tangan pada kepala seorang anak, anak tersebut akan menonjol daripada yang lain akibat bau wangi beliau.

Hadis dari Jabir, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga menegaskan kecintaan Rasulullah saw terhadap wewangian atau parfum. Dikatakan, Rasulullah tidak pernah melewati suatu tempat kecuali seseorang yang mengikuti beliau akan mengetahui bahwa Rasulullah saw ada di sana, dari aroma wangi yang melekat pada beliau.

Hadis-hadis di atas secara tersurat mengajarkan umat Muslim hendaknya menggunakan wewangian atau parfum yang aromanya dapat dirasa oleh orang lain. Untuk itu hendaknya kaum muslimin menggunakan parfum agar orang lain mencium aroma wangi badannya, bukan menciup aroma yang tidak sedap.

Begitulah Rasulullah saw mengajakran kepada uamtnya agar selalu memperhatikan segala hal, termasuk penampilan diri. Ini menunjukkan begitu hebat dan semurnanya kandunagn ajaran Islam. Tidak ada satupun aktifitas yang tidak luput dari perhatiannya.

Related product you might see:

Share this product :

Posting Komentar